Op onze website worden persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Egthuijsen.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling: uitsluitend voor gebruik door Egthuijsen.com

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zullen dus nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door ons worden opgeslagen in onze systemen, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Cookies

Cookies gerelateerd aan websitestatistieken
Onze website kan gebruik maken van verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, met welke browser u onze website bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, en welke delen van de site u hebt bekeken.

Cookies van derde partijen
Op onze website ziet u ook buttons waarmee bezoekers pagina’s kunnen delen via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kunt u nalezen wat deze cookies doen.

Overige cookies
Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn uw bezoek aan cq. het gebruik van onze website te optimaliseren.

Wilt u geen cookies?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.